แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช

KITTIYA THAITAWAD, MD.


เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา

PEERANUT PHOLVICHA, MD.


เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<