แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

นายแพทย์วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร

WONGWAT TEMIYAPUTRA, MD.


โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<