แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

SUKIJ PANPIMANMAS, MD.


เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) ศัลยศาสตร์ (Surgery) อนุสาขา ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา (Surgical Oncology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<