แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

แพทย์หญิงดิษญาณิณพ์ ทวีธนัตสิทธิ์


ศัลยกรรมตกแต่ง